Roirc
Gewoon zakelijk

Maar dat is natuurlijk niet de juiste insteek! Het is niet de bedoeling dat je social media gaat inzetten omdat de tegenpartij dit ook doet.

Content marketing binnen internet marketing, kan niet zonder teksten. Zonder teksten is content marketing hetzelfde als een boek met blanco pagina´s. Teksten bepalen de content en kunnen eventueel nog verbeterd en sterker gemaakt worden met afbeeldingen en video’s, maar teksten zijn noodzakelijk. Content marketing is een van de weinige begrippen binnen internet marketing waarvan op basis van de betekenis direct duidelijk is waar het voor staat. Content marketing houdt zich bezig met de content, wat staat voor inhoud. En dat is precies waar content marketing voor bedoeld is, het marketten van een website op basis van de inhoud.

Met andere woorden content marketing houdt zich binnen internet marketing bezig met datgeen wat de bezoeker, ziet, hoort en leest wanneer hij een website bezoekt. Anders dan bij “traditionele” marketing, waarbij marketing verantwoordelijk is voor de presentatie van een promotie of iets dergelijks, is content marketing noodzakelijk gedurende de gehele levensduur van een website.

Content marketing moet lezer interesseren. Het belang van content marketing mag absoluut niet onderschat worden. Met content marketing moet uiteindelijk bereikt worden dat de website de doelgroep weet te interesseren en gaat lezen/kijken. Uiteindelijk moet het de doelgroep dusdanig boeien dat ze overgaat tot actie, bijvoorbeeld informatie aanvragen of bestellen. En zeker net zo belangrijk, met content marketing moet de doelgroep dusdanig geboeid raken, dat ze regelmatig terugkeren (dus loyaal worden) en het allermooiste is wanneer ze andere op de website attenderen. Dit kan in een gewoon gesprek zijn, maar zeker ook via social media.

Een hedendaagse website is meestal voorzien van social media knoppen (ook die vallen binnen de verantwoordelijkheid van content marketing) waarmee men in staat is te tweeten, liken, delen, enzovoort. Er zijn voorbeelden van websites die dankzij de verspreiding over social media over de gehele wereld bekend zijn geworden en een enorm aantal, loyale, bezoekers hebben gekregen. Belangrijke zaken voor content marketing zijn, de zeer goede en duidelijke inhoud (de tekst moet hout snijden, voldoen aan de verwachting van de doelgroep, inhoudelijk correct (relevant) zijn en prettig lezen. De gebruikte afbeeldingen en video´s moeten ook weer boeien en van zeer goede en, natuurlijk ook hier weer, relevant zijn. En uiteindelijk moet het totaal er fraai, verzorg en passend bij de doelgroep uitzien.

In Singapore Ferry Singapore To Bintan, there are several ferry services Ferry Ticket to kusu Island available that connect to various offshore Ferry to batam islands and neighboring countries Ferry to Desaru. Here are the primary ferry Ferry To Sekupang services and their destinations

Content marketing moet lezer binden. Zoals gezegd, is de belangrijkste doelstelling van content marketing dat de doelgroep regelmatig terugkomt op de website, dus loyaal is en anderen attendeert op de website. Daarvoor is het noodzakelijk dat de website “leeft”, dit betekent dat de website regelmatig herzien moet worden en aangepast aan de veranderende markt en eventueel de veranderende interesse van de doelgroep. Het houdt dus in dat content marketing voor een website nooit stopt, of de website wordt uit de lucht gehaald. Content marketing verplicht dus dat de website regelmatig aangepast wordt, iets wat daarnaast ook nog eens gewaardeerd wordt door de zoekmachines. Teksten binnen content marketing moeten dus regelmatig (een beetje) veranderd worden.