Roirc
Image default
Business

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek gaar het gek genoeg niet alleen maar om het feit ‘hoe intelligent’ een kind is. Waarom een intelligentieonderzoek zo nuttig is wordt hieronder besproken. Er wordt in elk geval, om u vast een beeld te geven, duidelijk gemaakt waar de sterktes en zwaktes van uw kind liggen op basis van de test WISC-III; het meest gebruikte middel voor intelligentieonderzoeken voor kinderen.

Waarom een intelligentieonderzoek?

U zult zich natuurlijk afvragen waarom een intelligentieonderzoek van belang is. Waarom zou de intelligentie van uw kind uit een onderzoek moeten blijken, als hij of zij daar gewoon voor op school zit. U krijgt in elk geval al direct een beeld van waar uw kind staat ten opzichte van anderen, zodat er geanticipeerd kan worden op hoe uw kind het beste leert. Een intelligentieonderzoek gaat verder dan alleen IQ, het biedt ook inzicht in motivatie, concentratie en werkhouding.

Sterktes en zwaktes

Zoals gezegd gaat het intelligentieonderzoek verder dan alleen kijken naar leercapaciteit en er wordt ook gekeken naar de sterktes en zwaktes van een kind op het gebied van motivatie, concentratie en werkhouding. Naast observaties tijdens het onderzoek wordt er een aparte analyse van sterktes en zwaktes gemaakt die samen een profiel vormen. Een intelligentieonderzoek laat tevens zien wat sterktes en zwaktes zijn, dus wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn en deze bieden weer aanknopingspunten om uw kind beter te begeleiden om zo zijn of haar volle capaciteit te benutten.

WISC-III

WISC-III is het meest gebruikte middel voor intelligentieonderzoeken onder kinderen, en niet zonder reden. WISC-III is met een afname van 75 minuten niet erg tijd consumerend, en toch weet het telkens kraakhelder in beeld te brengen wat de intelligentie van een kind is. De WISC-III test wordt in de vorm van een intelligentieonderzoek bij ons standaard ingezet bij dyslexie- en dyscalculieonderzoek, maar is dus ook los in te zetten om in te schatten wat de te verwachten prestaties op school kunnen zijn.

Met een intelligentieonderzoek van De Onderwijspraktijk van de Wijk weet u zeker waarom u het doet, wat de sterktes en zwaktes van uw kind zijn, en dat het op de best mogelijke manier (met de WISC-III) wordt uit gevoerd.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/

Related Posts

Uw bedrijf in de spotlight met doosletters

Houten vloeren uit Veenendaal, goede keuze!

Infographic laten maken