Roirc
Een beter milieu met biobrandstof

HVO diesel: wat is het? HVO diesel is een biologische brandstof, wat betekent dat deze uit plantaardige en dierlijke vetten wordt gewonnen. De letters HVO staan voor ‘Hydrotreated Vegetable Oils’. Dit is een synthetische diesel. Grondstoffen waaruit deze schone diesel wordt gemaakt, zijn continu opnieuw te produceren. Dit zorgt ervoor dat het geen eindig product

Roirc
Biobrandstof: goed voor het milieu

Biobrandstof: wat is het? Biobrandstof is een combinatie van de woorden bio en brandstof. Brandstof is een term die gebruikt wordt voor datgene waarmee verbrandingsmotoren van bijvoorbeeld vervoer of machines worden aangedreven. Bio is een afkorting van biologisch, wat betekent dat iets goed voor het milieu is. Biobrandstof wil dus zeggen: een middel waarmee verbrandingsmotoren