Wat zijn de uitgangspunten van een Arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek houdt rekening met de werkzaamheden die iemand nog kan uitvoeren, ondanks zijn of haar beperkingen. Ook wel ‘belastbaarheid’ genoemd. Daarnaast wordt in een arbeidsdeskundig onderzoek rekening gehouden met wat een persoon voor een bepaalde functie allemaal (nog) moet aankunnen. Dit wordt ook wel de ‘belasting’ genoemd. De arbeidsdeskundigen van ADXpert vergelijken deze twee zeer belangrijke uitgangspunten met elkaar. Dan volgt er een professionele inschatting. Er wordt beoordeeld of de bewuste persoon na het ziek zijn weer terug kan keren in zijn eigen functie wanneer er eventueel wat aanpassingen doorgevoerd zullen worden. Mocht dit niet mogelijk blijken, wordt er een inschatting gemaakt naar de nieuwe functie die deze bewuste persoon aan zal kunnen. Bij de eigen werkgever of een andere werkgever. Er wordt dus intensief gekeken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Een en ander heeft te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is nodig om (on)mogelijkheden te ontdekken

De arbeidsdeskundige zal in het arbeidsdeskundig onderzoek rekening houden zoals eerdergenoemd met de belastbaarheid en de belasting van betrokkene. De belastbaarheid van een persoon wordt vastgesteld door bijvoorbeeld de bedrijfsarts, een verzekeringsarts of een medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij. De belastbaarheid wordt vast gelegd in het zogenaamde Inzetbaarheidsprofiel (bedrijfsartsen) of Functionele Mogelijkhedenlijst (Verzekeringsartsen). Een van beide rapporten wordt nauwkeurig door de arbeidsdeskundige bestudeerd. Net als aanvullende informatie over de werkgever en het functieprofiel van betrokkene. Daarna plant hij een werkplekbezoek in. Tijdens dit werkplekbezoek voert de arbeidsdeskundige gesprekken met betrokkenen: zowel medewerker als werkgever. Alle informatie die de arbeidsdeskundige hierdoor krijgt, verwerkt hij in een arbeidsdeskundig rapport.

Een arbeidsdeskundig onderzoek schept duidelijkheid

Het Arbeidsdeskundig onderzoek eindigt met het rapport met daarin de visie van de arbeidsdeskundige op het gebied van mogelijke geschiktheid voor terugkeer in het arbeidsproces. Hierbij zijn drie mogelijkheden te onderscheiden:

1. Terugkeer in het arbeidsproces in de oude functie al dan niet met eventuele aanpassingen, dit wordt ook wel re-integratie spoor 1 genoemd.

2. Terugkeer in het arbeidsproces in een geheel andere functie bij dezelfde werkgever, dit wordt ook wel spoor 1 genoemd.

3. Terugkeer in het arbeidsproces waarbij bemiddeling zal plaats vinden naar een andere functie bij een andere organisatie, dit wordt ook wel re-integratie spoor 2 genoemd.

 

Categories
Hollandex Theme By Kozmik. Proudly powered by WordPress